آثار زیان بار ویروس HTLV-I

آثار زیان بار این ویروس کمتر از یک صدم خطر ناشی از تصادف های رانندگی یا آثار آلایندگی هوا در مشهد یا مصرف دخانیات می باشد. در چنین شرایطی کدام جمعیت به دلیل آلودگی هوا مشهد را ترک کرده است یا به دلیل خطر تصادف از سفر صرف نظر یا از ترس سرطان ریه، سیگار خود را کنار گذاشته اند؟

 

به علاوه مطالعات در ژاپن نشان داده است که افراد آلوده به HTLV-I کمتر به سرطانهای گوارشی مبتلا می شوند و مقاوم تر می باشند.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I